Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu

2020-12-23
Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz.
Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu

Bu çalışmaların sonucunda: 

- Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere,

- Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma,

- Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine,

- Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye,


değer vermeye kanaat getirdik. Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte, sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.

Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler,  James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick,  Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas


Çevik Yazılımın Oniki Prensibi


Çevik Bildirinin Temelindeki İlkeler


Bizler şu ilkeleri izliyoruz:

- En önemli önceliğimiz değerli yazılımın erken ve devamlı teslimini sağlayarak müşterileri memnun etmektir.

- Değişen gereksinimler yazılım sürecinin son aşamalarında bile kabul edilmelidir. Çevik süreçler değişimi müşterinin rekabet avantajı için kullanır.

- Çalışan yazılım, tercihen kısa zaman aralıkları belirlenerek birkaç haftada ya da birkaç ayda bir düzenli olarak müşteriye sunulmalıdır.

- İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdırlar.

- Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır. Onlara ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanmalı, işi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır.

- Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en verimli ve etkin yöntemi yüz yüze iletişimdir.

- Çalışan yazılım ilerlemenin birincil ölçüsüdür.

- Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir. Sponsorlar, yazılımcılar ve kullanıcılar sabit tempoyu sürekli devam ettirebilmelidir.

- Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım konusundaki sürekli özen çevikliği artırır.

- Sadelik, yapılmasına gerek olmayan işlerin mümkün olduğunca arttırılması sanatı, olmazsa olmazlardandır.

- En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.

- Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.


Referans :

- agilemanifesto.org